หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
นโยบายของบริษัท
รับสมัครงาน
ติดต่อเรา
หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
บทความเกี่ยวกับ รปภ.
คุณสมบัติของพนักงานรักษาความปลอดภัย
หลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย
ติดต่อเรา
ติดต่อสอบถามบริการ

โทร. 085-021-8707
โทร. 088-655-1876

เกี่ยวกับเรา


 
 
ประวัติและความเป็นมา บริษัท พี.เอ็มซีเคียวริตี้ แอนด์เซอร์วิส จำกัด

               บริษัท พี.เอ็ม ซีเคียวริตี้ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เริ่มก่อตั้งเป็นนิติบุคคล
ทะเบียนเลขที่ 0125556009588 เป็นบริษัทฯ ของคนไทยทั้งหมด จากคณะผู้บริหารที่มีประสบการณ์
ความรู้เฉพาะทางด้านรักษาความปลอดภัย แนวคิด ปรัชญา ความมุ่งมั่น ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
กับ บุคคล สังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์ ยกระดับอาชีพรักษาความปลอดภัยให้มีศักยภาพและ
คุณภาพในบริการให้เกิดความปลอดภัย


ทีมงานของบริษัท พี.เอ็ม ซีเคียวริตี้ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ประกอบด้วย

1.    ทีมงานรักษาความปลอดภัย ซึ่งจะดูแลทรัพย์สินและสถานที่อาณาจักรของผู้ว่าจ้างด้วยทีมงาน
อย่างมืออาชีพ ผ่านการฝึกอบรมและประสบการณ์และตามขบวนการของบริษัทฯ
2.    ทีมงานด้านการให้บริการด้านเฉพาะทาง งานป้องกันและระงับอัคคีภัย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
การต่อสู้ป้องกันตัว งานด้านจราจร
3.    ทีมงานด้านสายตรวจ จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจทั้งภาคกลางวันและภาคกลางคืน ออกตรวจตราพื้น
ที่ทุกหน่วยงาน ผู้ว่าจ้างเพื่อให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตื่นตัวและตั้งใจทำงานในระหว่างปฏิบัติหน้าที่
4.    ทีมงานที่คอยช่วยประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกพื้นที่เพื่อแจ้งเหตุด่วน
เหตุร้าย
     บริษัท พี.เอ็มซีเคียวริตี้ แอนด์เซอร์วิส จำกัด ได้ตระหนักถึงการให้บริการที่ดีมี
คุณภาพ
คุ้มค่ากับการว่าจ้าง ผู้ใช้บริการประทับใจและไว้ วางใจคือหน้าที่ของเรา
ด้วยความ
ซื่อสัตย์อดทนมีความมุ่งมั่น
 
 


 

 
บริษัท พี.เอ็มซีเคียวริตี้ แอนด์เซอร์วิส จำกัด
 
ที่อยู่ : 62/288 หมู่7 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่จังหวัด จ.นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11140
เบอร์มือถือ : 02-0026004,085-021-8707,088-655-1876
FAX : 02-4960803


 
 

© copyright , 2013. Engine by MakeReadyWeb.com All rights reserved.